Interní komunikace

Interní komunikace je klíčovým nástrojem interního employer brandingu a má významný vliv na angažovanost zaměstnanců. Bohužel, v mnoha firmách nefunguje. Postavíme vaši interní komunikaci tak, aby zaměstnancům poskytovala důležité informace a kontext formou, které věnují pozornost a která je baví.

1. Stakeholders a cílové skupiny

Interní komunikace je možná dílem HR a komunikačního týmu, ale především je to nástroj managementu firmy. I ve vaší firmě je nepochybně řada lidí, kteří mají na funkční interní komunikaci enormní zájem. Každý z nich má svou představu o tom, jak by měla vypadat a fungovat. Tyto stakeholds je potřeba pečlivě vybrat, dostat k jednacímu stolu a před tabuli a společně vytvořit řešení, na kterém se shodnou a které budou podporovat - co chceme, aby zaměstnanci věděli, čemu rozuměli, jaké pocity chceme posilovat. To je základ úspěchu.
Pomůžeme vám tým stakeholders poskládat, prostřednictvím workshopu(ů) vytvořit představu interní komunikace, na které se shodnou, zapojit je do realizace a nastavit s nimi mechanismus pravidelných setkání.
Dalším důležitým krokem je segmentace zaměstnanců. Rozhodně neplatí že všechen obsah komunikace je stejně relevantní pro všechny skupiny zaměstnanců a měl by být všem komunikován identickými kanály. Proto společně definujeme a popíšeme segmenty zaměstnanců, pro které budeme obsah personifikovat či individuálně tvořit.

2. Architektura - témata & média

Definujeme témata interní komunikace, kterým jste schopni (sami či s naší pomocí) se dlouhodobě a systematicky věnovat - máte zdroje informací, jste schopni pro ně produkovat hodnotný obsah. Navrhneme mix funkčních médií interní komunikace - primárně budeme vycházet z toho, co máte. Při definici architektury interní komunikace zohledníme i různé cílové skupiny zaměstnanců. 

Pomůžeme vám postavit klíčová interní média a nastavit mechanismus jejich fungování 
v interní komunikaci - typicky: 

  • intranet
  • newslettery
  • indoor média (plakáty, obrazovky)
  • interní sociální sítě
  • časopis / noviny pro zaměstnance

3. Tvorba obsahu

Pomůžeme vám s tvorbou edičního plánu a zapojíme váš realizační tým / redakční radu.

Na klíč pro vás vytvoříme důležitý obsah vaší interní komunikace:

  • videa
  • podcast
  • články
  • reportáže 
  • příspěvky na interní sociální sítě

4. Kampaně

Potřebujete zaměstnancům vysvětlit firemní hodnoty, představit strategii nebo jednorázově vysvětlit a prodat jiné důležité téma? Připravíme a kompletně pro vás realizujeme úspěšné kampaně, jejichž prostřednictvím zaměstnanci postřehnou, navnímají a pochopí to, co mají. Pracujeme s příběhy, nadsázkou, využíváme nekonvenční techniky, jako jsou třeba komiksy. Hledáme způsoby, jak vystoupit z šedi a získat si pozornost zaměstnanců.


Chcete si promluvit o vaší interní komunikaci?

Napište, zavolejte nám.

Kontaktujte nás