Co patří do obsahu značkové komunikace

Co patří do obsahu značkové komunikace

Komunikace je z pohledu budování značky zaměstnavatele a náboru klíčovou disciplínou. Jakým tématům se věnovat, aby se vaše firma stala srozumitelným a pro kandidáty atraktivním zaměstnavatelem? Máme pro vás pár tipů.

Mnoho zaměstnavatelů je na poli komunikace s kandidáty velmi aktivních, ale často to neznamená, že by jim snad kandidáti rozuměli. Přitom skutečnost, že lidé nevědí, jaké to je pracovat ve vaší společnosti, je jednou z největších překážek při výběru/změně zaměstnavatele. Příčinou je opomíjení důležitých témat. Také si kladete otázku, o čem psát, mluvit, točit videa do příspěvků na sociálních sítích nebo článků na blogu?

Připravili jsme pro vás výčet několika klíčových témat, na která se v Employer Brand komunikaci často zapomíná. Přitom jsou důležitá k tomu, aby vám lidé rozuměli a vytvořili si k vám vztah.

1. Přínos respektive hodnota, kterou jako organizace vytváříte

Vlastně by se tomu dalo říkat poslání, ale pragmaticky nahlíženo jde o to, co svým konáním, produkty a službami vašim zákazníkům umožňujete, jaké problémy jim řešíte, co pro ně zachraňujete. Důležité je i to, jak to vlastně děláte - jak přistupujete k zákazníkům, k vytváření produktů a služeb, prodeji - zkrátka, jedná se o podstatu vašeho byznys modelu. Každý člověk chce dělat smysluplnou práci, podílet se na něčem důležitém. Ukažte kandidátům, že u vás takovou příležitost mají.

2. Vaše produkty a služby

Žádný úspěšný produkt není nezajímavý. Na začátku byla nějaká potřeba, nápad. Produkty a služby mají svou historii, prošly nějakým vývojem. Holící strojek Gillette se zrodil z potřeby vybavit vojáky do pole něčím praktičtějším, než byla stará dobrá břitva. Podobné příběhy a zajímavosti najdete určitě i u svých produktů. Za každým produktem či službou stojí nějaký proces, nějaké technologie. A v neposlední řadě máte se svými produkty a službami i nějaké plány do budoucna, někam je chcete posouvat. Na vytváření jedinečných užitečných produktů a služeb se budou podílet i vaši noví zaměstnanci. Je to jedna z věcí, na které mohou být hrdí.

3. Vaše odvětví byznysu

Určitě můžete jít i trochu dále za hranice vaší organizace. Jste součástí určitého odvětví a to má svá specifika, náležitosti, zajímavosti. Ať už se bavíme o Industry 4.0, consultingu, advokacii nebo bankovnictví. Pokud dokážete vaše odvětví zpopularizovat a stát se jeho etalonem v očích kandidátů, pomůže vám to stát se pro ně zaměstnavatelem první volby. 

4. Váš příběh a historie

Žádná firma se nenarodila velkou úspěšnou korporací. Příběhy firem jsou ve skutečnosti nesmírně zajímavé, odrážejí hodnoty, postoje. Hrají v nich roli sny, odhodlání, lidské příběhy, okolnosti i štěstěna. Vaše firma - její minulost, současnost i budoucnost - je vlastně jeden velký příběh. A lidé mají příběhy rádi, jejich prostřednictvím nejlépe vstřebávání informace. Navíc, vy chcete po kandidátech, aby se stali součástí toho vašeho příběhu.

5. Success stories, zajímavé projekty

Na konkrétních projektech a success stories, demonstrujících jaké problémy a výzvy se vám podařilo vyřešit, můžete lidem ukázat, co jako tým dokážete, jak přistupujete ke spolupráci, jaké jsou vaše priority i to, jak se v praxi projevují vaše hodnoty. Zejména pro sofistikovanější kandidáty, kteří chtějí vidět pod pokličku, je toto důležité téma.

6. Vaše firemní kultura

Je tím, čeho budou noví zaměstnanci součástí, často je důvodem, pro který lidé opouští svého dosavadního zaměstnavatele a v neposlední řadě pak kompatibilita kandidáta s ní rozhoduje o tom, jestli do vaší firmy zapadne, zda se v ní bude cítit dobře. Proto by měla mít kultura ve vaší employer brand komunikaci nezastupitelné místo a dostatek prostoru. Jaké hodnoty vyznáváte a jak se v životě uvnitř firmy projevují? Jaký styl leadershipu razíte? Dáváte lidem velkou míru volnost vykoupenou odpovědností nebo spíše sázíte na hromadu pravidel a postupů, kterými se lidé řídí bez větší možnosti improvizovat a samostatně se rozhodovat? Jak přistupujete k profesnímu a kariérnímu růstu? Máte jasně dané kariérní řády a žebříčky, kterými se musí zaměstnanec krok za krokem a rok za rokem prokousávat nebo jste společností, ve které ti nejschopnější mohou dělat velké skoky a budovat kariéru rychle? Tykáte si nebo vykáte? Potrpíte si na senioru nebo razíte spíše rovnostářský přístup? Když bude znát kandidát odpovědi na tyto otázky, dokáže si udělat obrázek o tom, zda se svým naturelem a postoji do vaší firmy hodí či nikoliv. Mluvte o tom, v co věříte, čím se řídíte, dokládejte to příklady a příběhy ze života.

7. Vaši lidé

Firma je o lidech. Vaši největší odborníci a opinion lídři mohou zásadně ovlivnit to, jak vás kandidáti vnímají, mnozí by rádi pracovali po jejich boku, pod jejich vedením. Mnozí z vašich zaměstnanců mají inspirativní kariérní příběhy - naučili se, posunuli se, splnili si sny… Ti všichni jsou pro kandidáty inspirací. Není nad to, když se kandidát dokáže vžít do kůže vašeho zaměstnance a zalíbí se mu představa, že by mohl být jako on/ona.

8. Aktuální dění ve firmě

Udržujte lidi up-to-date. Pozvánky na akce, reportáže z akcí, které jste pořádali nebo se jich alespoň účastnili, večírky, konference, sportovky. Toto téma představuje jakési okénko do dění ve firmě a umožňuje kandidátům prožívat to vše s vámi. Byť zprostředkovaně, třeba na sociálních sítích.

9. Vaše zapojení do veřejného života a společenských témat

Organizace dnes mají velký vliv na dění kolem nás a mnohé se zapojují velmi aktivním a světu prospěšným způsobem. Záměrně se vyhýbáme pojmům CSR či ESG, protože ta jsou často komunikována jako v suchopárné výroční zprávě. Prostě s lidmi sdílejte, co a proč podporujete, jak to děláte, jaké z toho máte pocity, proč je to pro vás důležité. Minimálně pro generaci mileniálů a mladších je odpovědnost organizace velmi důležitým tématem.

Stejně jako samotná komunikace, je i výběr správných témat klíčem k budování srozumitelné, a tím i pro správné lidi atraktivní, značky zaměstnavatele. Rádi vám pomůžeme se strategií i realizací komunikace od A do Z.

Jsme BrandBakers Communications. Tvoříme značky, které přitahují lidi.