S talent pool k efektivnímu náboru

S talent pool k efektivnímu náboru

Je to vlastně taková databáze, do které můžete kdykoliv sáhnout a vytáhnout z ní, jak králíka z klobouku, vhodného kandidáta na pozici. To je samozřejmě řečeno s určitou nadsázkou. Jinak je ale talent pool skutečným pomocníkem na cestě k úspěšnému náboru. Jak jej tedy budovat a spravovat?

Jako společnost přicházíte dnes a denně do kontaktu se spoustou potenciálních kandidátů v různých stádiích rozhodovacího procesu. Každý z nich vám poskytl kontakt a určitý objem informací o své osobě. Cílem Talent Pool Management je tedy získávat taková data a spravovat je v podobě, která vám umožní kdykoliv do nich sáhnout, filtrovat v nich podle potřebných kritérií a efektivně s nimi pracovat.

1. Skupiny potenciálních kandidátů ve vašem talent pool

Nechme nyní stranou vaše zaměstnance, coby zdroj interního náboru, a bavme se pouze o lidech mimo firmu. Podívejme se alespoň na základní skupiny potenciálních kandidátů, které by ve vašem talent pool určitě neměly chybět.

Bývalí zaměstnanci

Zejména ti, se kterými jste se rozešli v dobrém. Znají vaši firmu jak své boty, možná je to u současného zaměstnavatele nebaví a návrat k vám by pro ně byl skvělým řešením. Jen nemají odvahu vstoupit znovu do téže řeky, nedostali konkrétní nabídku. Nejenže jsou bývalí zaměstnanci cílovou skupinou pro vaše recruitery, ale zároveň má smysl udržovat s nimi kontakt, rozvíjet jejich vztah k vaší firmě - ať už s ohledem na budoucí nábor nebo kvůli pozitivním referencím, které o vás mohou šířit.

Setkání a další akce pro bývalé zaměstnance nebo třeba pravidelný newsletter a sociální sítě je udržující informované o dění u vás, mohou podpořit jejich motivaci vrátit se.

Neúspěšní kandidáti

Zde máme na mysli jak ty, které jste nakonec odmítli vy, i ty, kteří odmítli vás, a to v různých fázích náborového procesu. 

Co platilo dnes, nemusí platit zítra. Možná si v čase doplnili chybějící dovednosti a zkušenosti, pro jejichž absenci jste si je nevybrali, možná se konkurenční nabídka, kterou upřednostnili před tou vaší, ukázala nebýt tak skvělou, možná pro ně nyní máte pozici šitou na míru. Něco o nich již víte a oni vědí něco o vás. Nebude se tedy jednat o studený telefonát.

Nerozhodnutí kandidáti

Obrovskou chybou, zejména na kariérním webu, je nabízet lidem jako jedinou možnost navázání kontaktu aplikaci na pozici. Řada lidí si totiž z nabídky pozic nedokáže vybrat - ať už proto, že žádná z aktuálně nabízených pozic pro ně není ta pravá, nebo proto, že prostě nevědí, co práce na těchto pozicích obnáší a potřebovali by si promluvit, dozvědět se více.

Proto je důležité mít na kariérním webu i formulář pro nerozhodnuté kandidáty, který jim umožňuje dát vám kontakt a informace o své osobě, získat od vás nabídku pozic na míru, jen tak nezávazně si promluvit.

Pokud budete skutečně aktivní na poli employer brandingu, přinese vám takový formulář pro nerozhodnuté kandidáty snadno i stovky potenciálních kandidátů ročně. Řada z nich se pak může stát vašimi zaměstnanci. Rozhodně byste proto na tuto skupinu lidí neměli ve svém talent pool zapomínat.

Lidé, se kterými jste se setkali na vašich akcích

Recruiteři v IT firmách by vám řekli, že jedním z nejdůležitějších prostředků náboru zaměstnanců jsou meet-upy, workshopy, konference a další setkání s lidmi, které lze považovat za potenciální kandidáty na práci ve firmě. 

Řada společností vymýšlí a organizuje zajímavé akce pro lidi z odborných a profesních komunit s cílem budovat si reputaci odborníka, popularizovat své odvětví byznysu, představit svou práci a firmu, setkat se s potenciálními kandidáty a ideálně z jejich řad získat nové zaměstnance. Jejich recruiteři je pak často nemilosrdně oslovují s nabídkami.

I pokud nezamýšlíte přistoupit k akcím takovýmto (vysloveně náborářským) způsobem a vnímáte je spíše jako nástroj budování značky, rozhodně byste měli mít kontakty lidí, kteří se vám na ně přihlásili, a pracovat s nimi. I když budete mít jen jejich e-mail, víte, na jaký typ akce se přihlásili, a minimálně je můžete v budoucnu pozvat na další akce, které by je mohly zajímat. A tím zase trochu ohřát vztahy, posílit vaši značku zaměstnavatele.

2. Správa talent pool, práce s daty

Jako každou databázi, je potřeba i talent pool dobře a systematicky spravovat. Zde jsou důležité dvě věci. V prvé řadě je to platforma, ve které a s jejíž pomocí data spravujete, tou druhou věcí je pak proces a morálka.

Platforma

Přiznejme si, že s Excelem to nedáte. Naštěstí dnes existují skvělé ATS systémy pro talent pool přímo vytvořené, se kterými je radost pracovat. Umožní vám nejen vypisování pozic, ale i automatické propisování dat kandidátů a potenciálních kandidátů z řady formulářů i manuální vkládání dat i komfortní práci s nimi - filtrování, vytváření dílčích databází, exporty, automatizované rozesílání hromadných e-mailů včetně newsletterů i vkládání reportů z jednání s kandidáty v různých fázích náborového procesu. 

Pokud chcete budovat talent pool, určitě byste takového pomocníka měli mít. A nemusíte se spoléhat jen na řešení od globálních poskytovatelů. Skvělá řešení nabízejí i české firmy - třeba Datacruit či Recruitis. Výhodou je, že se s nimi snadno domluvíte na zapracování individuálních požadavků a v řešení problémů nebudete odkázáni na service desk někde v Indii.

Proces a morálka

Největším nepřítelem jakékoliv databáze je nepořádek v datech, který vzniká nedodržováním či dokonce absencí pravidel. Pokud vaši lidé nebudou do databáze zanášet data, pokud s nimi náboráři a hiring manažeři nebudou pracovat, nebude vám talent pool přinášet kýžené ovoce.

Je to jako s jakýmkoliv jiným procesem. A protože jich máte ve vaší firmě spoustu a nepochybně je dodržujete, nemělo by být nastavení a dodržování správné práce s talent pool problémem. Motivace k tomu by měla být vysoká, vezmeme-li v potaz, jaký přínos pro váš recruitment bude dobrý talent pool mít.

3. Aktivity, které plní talent pool

Většina toho již byla řečena v té části článku, ve které jsme se bavili o skupinách potenciálních kandidátů, které by měly být ve vašem talent poolu zastoupeny. S tím souvisí i potřeba aktivit, které jdou získávání dat do talent poolu naproti.

  • Employer Branding a obecně podpora návštěvnosti kariérního webu - tedy vše, co dokáže získat pozornost potenciálních kandidátů, posílit jejich vnímání vaší organizace, coby atraktivního zaměstnavatele, přivést je na váš kariéry web - typicky kampaně, obsah na sociálních sítích, newslettery
  • Komunikace se všemi aplikujícími kandidáty a vedení záznamů - získávání a zaznamenávání dat o všech kandidátech, kteří vstoupí do náborového procesu je klíčem k hodnotným datům ve vašem talent pool
  • Kvalitní exit interviews - informace o bývalých zaměstnancích, skutečné důvody a okolnosti jejich odchodu z firmy, současné působiště (obor, zaměstnavatel), kontakty
  • Pořádání akcí pro potenciální kandidáty - live i on-line eventy, soutěže, na které se lidé registrují prostřednictvím formuláře (třeba na webu) vám přinesou kontakty a případně další informace o každém z těchto lidí - možnost oslovit tyto lidi s nabídkou, dohledat je na LinkedIn, pozvat je na další vaše akce, pozvat je ke sledování vašeho obsahu

Nespornou výhodou již samotné přípravy talent pool je skutečnost, že vás přiměje uvažovat o všech vašich employer branding a recruitment aktivitách komplexně, tedy o souvislostech mezi nimi, konverzi, kterou přinášejí a mohou přinášet, o dalším využití získaných dat. 

Rádi vám s tím pomůžeme.

Jsme BrandBakers Communications. Tvoříme značky, které přitahují lidi.